โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)       

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559 [ตัวจริง][สำรอง]