โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ครั้งที่ 2 ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 2
ประกาศ เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1
ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 ดาวน์โหลด เอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2561 

[Word ] [PDF]